Moștenire care nu a fost dusă la capăt și între timp unul din moștenitori a decedat

30 martie 2023 50

Bună ziua. Mama a decedat în 2017 și a lăsat o proprietate. Noi am fost 3 copii. Am deschis dosarul de moștenire în interiorul termenului de 6 luni după deces, dar nu l-am dus până la capăt, deoarece sora (invalid de gr. 1) nu avea discernământ. A durat ceva timp până am obținut prin instanță tutela asupra surorii, dar din păcate, acum câteva luni a decedat și ea. La privatizarea imobilului au participat doar mama, fratele și sora bolnavă. Care e procedura în situația descrisă? Trebuie să întreprindem ceva în termen de 6 luni de la decesul al surorii sau imobilul menționat și așa revine în cote-părți egale mie și fratelui? Mersi anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Irina.
Condoleanțele mele.
Vorbiți cu notarul care are în procedură dosarul de moștenire or dumneavoastră cu fratele o să moșteniți și cota ce i se cuvenea surorii, dacă aceasta nu avea alți moștenitori.
Deja notarul o să vă spună trebuie să acceptați succesiunea în temeiul prevederilor codului civil de pînă... mai detaliat la 01.03.2019 sau veți moșteni automat conform prevederilor actuale (rezultatul nu se va schimba e doar chestiune deprocedură pentru notar)

Codul civil de pînă la 01.03.2019 prevedea:
Articolul 1523. Transmisia succesorală
(1) Dacă moştenitorul a decedat după deschiderea succesiunii şi pînă la acceptarea moştenirii, dreptul de a primi cotă succesorală trece la moştenitorii săi (transmisia succesorală). Succesorii moştenitorului decedat trebuie să accepte moştenirea în partea rămasă din termenul stabilit pentru acceptare. Dacă acest termen este mai mic de 3 luni, el se prelungeşte pînă la 3 luni.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin.(1), succesorii moştenitorului decedat pot fi recunoscuţi de instanţa de judecată că au acceptat succesiunea dacă instanţa va considera cauzele omiterii termenului întemeiate.
(3) Dreptul moştenitorului de a primi o parte din moştenire în calitate de cotă din rezerva succesorală nu se transmite moştenitorilor lui.


Codul civil la moment prevede:
Articolul 2399. Moștenirea dreptului de moștenire

(1) Dreptul de moștenire și dreptul de a renunța la moștenire se transmite moștenitorilor (transmisie succesorală).

(2) În cazul în care moștenitorul moare pînă la expirarea termenului de renunțare fără a exercita dreptul în cauză, acest termen nu expiră înainte de expirarea termenului de renunțare la moștenirea lăsată de moștenitor.

(3) În cazul în care sînt mai mulți moștenitori ai moștenitorului, fiecare poate să renunțe la partea din moștenire care corespunde cotei sale succesorale.

31 martie 2023