Moștenire imobil

2 iulie 2024 3

Buna ziua. Părinții mei au procurat un apartament în timpul căsniciei. Apoi, mama a decedat. Din această casnicie au rămas 2 copii minori. Peste un anumit timp, tatăl se recăsătorește și din această căsnicie s-a mai născut un copil. Acum, peste aproximativ 25 de ani, tatăl și actuala lui sotie hotărăsc să vândă apartamentul menționat. Au copiii din prima căsnicie vreun drept în privința apartamentului? Tatăl este în viață. Mersi mult.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Dacă în registru bunurilor imobile (CADASTRU) acei 2 copii nu sunt înregistrați ca coproprietari a apartamenului atunci nu au nici un drept.
Deși ipotetit s-ar putea verifica, dacă mai există desigur documentele din arhiva legate de procedura succesorală or din cîte am înțeles, decesul a avut loc prin 1999... mai detaliat când în vigoare era Codul civil al RSSM din 1964 care prevedea:
Articolul 566. Moştenitorii legali

În caz de succesiune legală se consideră moştenitori în părţi egale:

de prima clasă - copiii (inclusiv copiii înfiaţi), soţul şi părinţii (înfietorii) defunctului, precum şi copilul defunctului, care s-a născut după moartea acestuia;

Articolul 581. Acceptarea succesiunii

Pentru a dobîndi succesiunea moştenitorul trebuie s-o accepte. O succesiune nu poate fi acceptată sub condiţie sau cu rezerve.

Se consideră, că moştenitorul a acceptat succesiunea, dacă el a întrat de fapt în posesia sau administrarea bunurilor succesorale sau dacă a depus la organul notarial al locului deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare a ei.

Actele arătate în prezentul articol trebuie să fie săvîrşite în curs de şase luni din ziua deschiderii succesiunii.

Persoanele, pentru care dreptul la succesiune se naşte numai în caz de neacceptare a succesiunii de către alţi moştenitori, pot declara, că consimt să accepte succesiunea în cursul părţii rămase a termenului pentru acceptarea succesiunii. Dacă această parte este mai mică de trei luni, ea va fi prelungită pînă la trei luni.

Succesiunea acceptată este considerată, că aparţine moştenitorului din momentul deschiderii succesiunii.

Respectiv fiecare copil ar fi avut câte 16,6% din apartament.

3 iulie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

au drept dacă au locuit în acest apartament după decesul mamei o anumită perioadă......se consideră că au moștenit după decesul mamei prin intrarea de fapt în posesia averii succesorale......acest fapt urmează a fi constatat, eventual, prin instanța de judecată,....cele de mai sus sunt valabile în cazul moștenirii legale atunci când... mai detaliat mama nu a lăsat un testament........urmează de stabilit dacă a fost deschisă procedură succesorală după decesul mamei..........mai este posibil ca acest apartament să fi fost înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile doar după tatăl, dar aceasta nu anulează statutul apartamentului de bun proprietate comună a tatălui și mamei ( a soților la acel moment)......dacă la moment, tatăl a înstrăinat tot apartamentul atunci voi în calitate de moștenitori legali ai mamei, aveți dreptul să constatați faptul acceptării succesiunii după decesul mamei prin intrarea de fapt în posesia averii succesorale și să solicitați recunoașterea dreptului de proprietate asupra unei anumite cote-părți din acest apartament, să solicitați de la tatăl o despăgubire în valoarea cotei-părți ce vă revine iar dacă încă nu a înstrăinat apartamentul atunci puteți iniția un proces de judecată imediat și să solicitați aplicarea sechestrului asupra apartamentului ca măsură de asigurare a acțiunii.............................trebuie să solicitați un certificat privind istoria înscrierilor din Registrul Bunurilor Imobile în privința acestui apartament pentru a vedea pe cine a fost înregistrat apartamentul la momentul cumpărării și dacă a fost notată calitatea de bun proprietate comună în devălmășie a soților.......dacă nu a fost notată calitatea de bun proprietate comună a soților, puteți încerca dvs, ca moștenitori al mamei să prezentați la ORGANUL CADASTRAL informația privind încheierea căsătoriei mamei cu tatăl pentru ca organul cadastral să înregistreze calitatea apartamentului de bun proprietate comună în devălmășie a soților...........pentru alte clarificări... apelați 069615655

3 iulie 2024