Mostenire teren agricol de către cetățeni străini

5 mai 2021 19

Buna ziua. Eu sunt in proces de renunțare la cetățenia R.M. Voi putea eu sa moștenesc teren agricol de la părinții mei ca cetățean străin? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor

Da, veți putea moșteni terenuri cu destinație agricolă.

Veți ține cont de art. 6 alin. (3) din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului conform căruia, în cazul în care cetăţenii străini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă sau ale fondului silvic prin moştenire legală... mai detaliat sau testamentară, ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120711&lang=ro#

6 mai 2021