Mostenire testamentara, mostenitorul a decedat inaintea testatorului

10 aprilie 2023 29

Buna ziua. Bunica si bunicul au facut testament pe numele mamei mele. Bunica a decedat, iar bunicul este in viata. Mama a decedat 5 luni in urma. Ce se intampla acum cu mostenirea: partea bunicii revine, dupa decesul mamei, mostenitorilor acesteia, adica sotului si copiilor? Noi (mostenitorii mamei) putem sa renuntam la aceasta mostenire? Care este procedura? Mama mai are frati care sunt in viata.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Condoleanțele mele.
Anterior, codul civil prevedea expres
Articolul 1468. Temeiurile în care testamentul este considerat fără putere legală
Testamentul nu are putere legală:
a) dacă unica persoană în a... mai detaliat cărei favoare a fost întocmit decedează înaintea testatorului;
La moment codul prevede:
Articolul 2176. Decăderea din dreptul la moștenire
(1) În sensul prezentei cărți, un succesibil decade din dreptul la moștenire dacă:
a) decedează înainte de data deschiderii moștenirii;

Articolul 2178. Clasa întîi de moștenitori legali

(1) Fac parte din clasa întîi de moștenitori legali descendenții defunctului.

(2) Descendentul care este în viață la momentul deschiderii moștenirii îi exclude de la moștenire pe ceilalți descendenți care se află în relații de rudenie cu defunctul prin intermediul celui dintîi.

(3) Locul descendentului decedat la momentul deschiderii moștenirii îl ocupă descendenții acestuia (reprezentarea succesorală).

(4) Copiii defunctului moștenesc în cote succesorale egale.

(5) Copiii care înlocuiesc părintele decedat conform dispozițiilor alin. (3) moștenesc în cote egale cota succesorală la care ar fi avut dreptul părintele decedat.

Respectiv moștenirea lăsată de bunica va fi făcută în condiții generale.
1/4 bunicului și restul 3/4 copiilor iar dumneavoastră vă va reveni partea succesorală a mamei.


Dumneavoastră aveți dreptul la renunțare a moștenirii, însă dacă aveți copii ei vor fi următorii moștenitori în locul dumneavoastră.
Articolul 2400. Efectele renunțării

(1) Se consideră că nu a dobîndit niciodată moștenirea persoana care a renunțat la moștenire. Dispozițiile art. 2401 alin. (1) rămîn aplicabile.

(2) Dreptul la moștenire trece la persoana care ar fi moștenit în cazul în care cel care a renunțat nu ar fi fost în viață la momentul deschiderii moștenirii. Se consideră că devoluțiunea a avut loc la data deschiderii moștenirii.

(3) Persoana care, în temeiul alin. (2), înlocuiește pe cel care a renunțat are dreptul să accepte sau să renunțe la moștenire în termenul prevăzut la art. 2391. Termenul se calculează de la data cînd persoana care îl înlocuiește pe cel care a renunțat a aflat despre renunțare.

(4) Notarul care desfășoară procedura succesorală este obligat să comunice despre renunțare persoanei care dobîndește moștenirea în rezultatul renunțării. Notarul este obligat să permită oricărei persoane care are un interes legitim să ia cunoștință de renunțare.

13 aprilie 2023