Moștenire - un moștenitor lipsește

25 februarie 2020 27

Suntem 3 copii, mama a decedat și unul din noi nu poate fi accesat pentru ca să depună cererea de intrare in posesia moștenirii. Pot ceilalți doi sa intre in posesia moștenirii proporțional și ultimul copil deja mai târziu, când va reveni?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Pentru început, mergeți la notar cu buletin, act de deces și naștere pentru a deschide dosarul succesoral, deja pe parcurs se va contura necesitatea de a adresa instanței de judecată, sau posibil totul e ok și moșteniți fiecare cota.
totul depinde de caz, dacă sunt stabilite cotele din acesta spre... mai detaliat exemplu un imobil, unde sunteți coproprietari, însă fără a fi identificat cota ce aparține fiecăruia, în lipsa unui coproprietar, notarul nu va putea elibera moștenirea pînă nu se identifică cotele.
Pentru identificare cote, în lipsa unui coproprietar, se va soluționa prin instanța de judecată.

26 februarie 2020