Mostenirea

4 ianuarie 2019 115

Daca au trecut 9 ani de cand a decedat persoana, eu pot intra in posesia mostenirii prin judecata?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
---
Puteti, doar daca instanta de judecata va accepta cererea Dvs de a fi repusa in termenul de acceptare al succesiunii. Trebuie sa prezentati probe ca nu ati cunoscut despre deces (nu erati in tara, de exemplu).

4 ianuarie 2019
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

În cazul în care imediat după decesul celui ce a lăsat moştenirea, presupusul moştenitor s-a instalat în casa dată, se poate pretinde la faptul acceptării moştenirii prin intrarea în posesiune fapt care trebuie demonstrat.

Problema acceptării moştenirii prin intrarea în posesiune presupune o examinare atentă a actelor săvîrşite de succesibil în... mai detaliat stabilirea intenţiei lui reale cu privire la voinţa de a păstra sau nu calitatea de moştenitor. pentru ca să fie considerată acceptarea prin intrarea în posesiune, moştenitorul trebuia să întreprindă un şi de acţiuni de conservare şi de dispoziţie, ceea ce presupune: înstrăinarea bunurilor succesorale şi constituirea de drepturi reale asupra lor (servitute), dărîmarea şi reparaţiile care nu au un caracter urgent, făcute la imobilele succesorale, plata impozitelor asupra masei succesorale, solicitarea inventarierii bunurilor, contractul de valorificare a dreptului de autor încheiat de succesibil în termen de opţiune succesorală, etc.

În cazul în care s-au efectual acţiunile sus-menţionate, se poate de adresat la notar invocînd faptul acceptării moştenirii prin intrarea în posesiune.

Servus

4 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Nadea,

De fapt, în practică după expirarea termenului de 6 luni de adresare la notar pentru deschiderea procedurii de succesiune aveți 2 soluții în dependență de circumstanțele cazului dvs.:
1. Depunerea cererii în procedura specială privind constatarea acceptării succesiunii prin intrarea de facto în posesia bunurilor. Aceasta presupune ca succesorul în... mai detaliat primele 6 luni de la deces a acceptat moștenirea prin administrarea/posesia și folosința acestor bunuri.

2. Depunerea în instanta de judecată a unei cereri privind prelungirea termenului de acceptare a succesiunii. Depunerea unei asemenea cereri presupune faptul că succesorul a fost în imposibilitate de a se adresa la notar în termenul de 6 luni din data deschiderii succesiuni pe motiv că nu cunoștea despre deschiderea succesiunii sau din cauza altor circumstanțe obiective ce l-au pus în imposibilitatea de a o face la timp.

În ambele cazuri, după ce obțineți hotarerea judecătorească trebuie să vă adresați la notar pentru a intra în drepturi(a depune declarația de acceptare a succesiunii și a primi ulterior certificatul de moștenitor).

4 ianuarie 2019