Mostenirea casei cumparate de soti inainte de oficierea casatoriei

9 noiembrie 2022 58

Buna ziua! Mama traieste cu tatal meu vitreg incepand cu anul 2007, dar s-au casatorit abia in 2022. In 2007 ei au cumparat o casa care este scrisa dupa tatal vitreg. Tatal vitreg are 2 copii (si, respectiv, nepoti) care locuiesc in Federatia Rusa si 4 surori in Republica Moldova. Intrebarea mea este urmatoarea: daca tata decedeaza si nu lasa testament, cine este mostenitorul casei? Multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Bună ziua Sandu,
Dacă corect am înțeles la moment tatăl dumneavoastră vitreg deține în proprietate o casă or aceasta nu este dobîndită în timpul căsătoriei și este anevoios să demonstrezi că a fost procurat împreună cu mama dumneavoastră.
Dacă ar fi să se deschidă procedura succesorală atunci moștenitori ai tatălui dumneavoastră... mai detaliat ar fi copii și soțul supraviețuitor în cote: 1/4 mamei dumneavoastră (soț supravieșuitor) și cîte 1/4 fiecărui copil inclusiv și dumneavoastră dacă sunteți adoptat de tata vitreg în caz contrar cîte 1,5/4 la cei 2 copii ai tatălui dumneavoastră vitreg
Codul Civil Prevede:
Articolul 2178. Clasa întîi de moștenitori legali
(1) Fac parte din clasa întîi de moștenitori legali descendenții defunctului.
(2) Descendentul care este în viață la momentul deschiderii moștenirii îi exclude de la moștenire pe ceilalți descendenți care se află în relații de rudenie cu defunctul prin intermediul celui dintîi.
(3) Locul descendentului decedat la momentul deschiderii moștenirii îl ocupă descendenții acestuia (reprezentarea succesorală).
(4) Copiii defunctului moștenesc în cote succesorale egale.
(5) Copiii care înlocuiesc părintele decedat conform dispozițiilor alin. (3) moștenesc în cote egale cota succesorală la care ar fi avut dreptul părintele decedat.

Articolul 2185. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
(1) Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.
(2) În concurs cu clasa a doua de moștenitori sau cu bunicii, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/2 din masa succesorală, indiferent de numărul moștenitorilor. Dacă sînt în viață atît bunicii, cît și descendenții bunicilor, soțul supraviețuitor primește cota și din cealaltă cotă succesorală de 1/2 care, conform art. 2180, ar fi trebuit să revină descendenților.
(3) Stabilirea cotei succesorale a soțului supraviețuitor se face cu preferință față de stabilirea cotelor succesorale ale moștenitorilor cu care acesta concurează.
(4) În lipsa moștenitorilor de clasa întîi și a doua și dacă bunicii nu sînt în viață sau dacă aceștia au decăzut din dreptul la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire.

9 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

scriu în grabă..........despre moștenitori e clar.......dar, mă întreb, de ce mama nu a fost inclusă ca coproprietar.........dacă între mama dvs și tatăl vitreg nu există litigii și ultimul ar fi de acord benevol să o înregistreze ca coproprietar al casei, atunci trebuie verificată procedura de rectificare a înscrisului din Registrul... mai detaliat Bunurilor Imobile, la cererea titularului dreptului înscris, poate fi modificat înscrisul privind proprietarul și inclusă și mama ca coproprietar, să zicem pe cote-părți câte 1/2 la fiecare............dacă totuși există litigiu și tatăl vitreg, adică titularul în momentul de față a înscrisului din Registrul Bunurilor Imobile privind dreptul de proprietate asupra casei, nu dorește să o includă și pe mama ca coproprietar........atunci trebuie mai multe detalii....te-ai exprimat „In 2007 ei au cumparat o casa care este scrisa dupa tatal vitreg”.....iată aici trebuie detalii: ai cui au fost banii și de ce este înregistrat ca proprietar doar tatăl???? deoarece doar el a fost inclus în contractul de vânzare-cumpărare sau pentru că banii/prețul sunt ai lui?????.............mult timp a trecut de atunci, apare altă problemă - prescripția extinctivă.......

9 noiembrie 2022