Mostenirea datoriei la un credit nebancar

10 mai 2023 38

Buna ziua. O persoana a luat credit nebancar, fara ca cineva din rude sa fi stiut acest lucru. Inainte de a reusi sa ramburseze creditul, imprumutatul a decedat. Acesta nu a detinut imobile sau alte bunuri. Rudele de gradul 1 (sotia si fiica) au depus declaratie de renuntare la mostenire. Are dreptul creditorul sa ceara stingerea datoriei de la sotia si fiica imprumutatului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Dacă moștenitorii au refuzat la moștenire și alți moștenitori nu sunt, atunci statul în persoana Serviciului fiscal de Stat devine moștenitor dar acesta răspunde pentru datoriile defunctului doar în limitele activelor lăsate ca moștenire.

Creditorul poate solicita de la soția defunctului restituirea datoriei dacă va demonstra că
obligaţiile au fost... mai detaliat asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre soți.

Codul familiei prevede:
Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor

(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.

(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

11 mai 2023