Moștenirea și dreptul la patrimoniul defunctului

18 iulie 2017 83

Recent a decedat o mama cu 3 copii, după o îndelungată luptă cu cancerul a cedat. Mama persoanei decedate a 3 zi după înmormîntare solicită parte din apartament, deși nu a participat în ultimii ani sub nici o formă în viața fiicei și a nepoților, nici la înmormîntare nu a dorit să participe. Ce se poate de făcut? Notarul spune că mama are dreptul.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua.
În conformitate cu Codul Civil al RM :
Articolul 1434. Succesorul nedemn
(1) Nu poate fi succesor testamentar sau legal persoana care:
a) a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală împotriva ultimei voinţe, exprimate în testament, a celui ce a lăsat... mai detaliat moştenirea dacă aceste circumstanţe sînt constatate de instanţa de judecată;
b) a pus intenţionat piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea şi a contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate sau la majorarea cotei succesorale ale tuturor acestora.
(2) Nu pot fi succesori legali ai copiilor lor părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care, la data deschiderii succesiunii, nu sînt restabiliţi în aceste drepturi şi nici părinţii (adoptatorii) şi copiii maturi (inclusiv cei adoptaţi) care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei de întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea dacă această circumstanţă este constatată de instanţa de judecată.
Articolul 1437. Obligaţiile persoanei declarate ca succesor
nedemn
Dacă, după primirea succesiunii, este declarată de instanţa de judecată ca succesor nedemn, persoana este obligată să restituie tot ceea ce a primit ca moştenire, inclusiv fructele obţinute.
Articolul 1438. Termenul de intentare a acţiunii privind
declararea persoanei ca succesor nedemn
Acţiunea de declarare a persoanei ca succesor nedemn trebuie să fie intentată de persoana interesată în termen de un an din data deschiderii succesiunii.
Articolul 1439. Cota succesorală a persoanei dezmoştenite
Cota succesorală a persoanei decăzute din dreptul la succesiune se împarte egal între ceilalţi moştenitori.
Mult succes!!!

18 iulie 2017
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Buna ziua,

De jure asa se intimpla. Legislatia in vigoare, mai exact, Cod Civil la art. 1499 deoarece mama defunctei face parte alaturi de copii in categoria de mostenitori legali de clasa 1, pe linga acestia fiind si sotul supravietuitor.

În cazul succesiunii legale, moştenitori cu drept de cotă egală sînt:
... mai detaliat a) de clasa I – descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii, înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea;
( http://lex.justice.md/md/325085/ )

18 iulie 2017