Mostenirea unei cote din apartament

20 octombrie 2019 28

Buna ziua. Am mostenit un apartament dupa decesul mamei, ca proprietari suntem 3 persoane. Vreau sa aflu daca pot sa imi vand partea mea de mostenire fara acordul celorlalte parti?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
în cazul vînzării, este necesar de a respecta dreptul de preemțiune a celorlalți coproprietari, contrar, tranzacția, va contitui temei de litigiu în sensul anulării acesteia.

rticolul 552. Dreptul de preemţiune
(1) În cazul vînzării unei cote-părți din bunurile proprietate comună pe cote-părți, cu excepția vînzării la licitație,... mai detaliat ceilalți coproprietari au un drept de preemțiune în privința cotei-părți care se vinde. Dispozițiile art. 1143-1150 rămîn aplicabile.

22 octombrie 2019