Mostenitor

27 noiembrie 2017 67

Buna ziua! Sotul meu a decedat acum 5 ani. Avem un copil impreuna. Sotul impreuna cu mama si fratele sau erau coproprietarii unui apartament. Timp de 6 luni dupa deces nu a intrat nimeni in proprietatea a cotei-parti din acel apartament. Ce putem face acum?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua Mihaela,

Înaintați la notarul din raza domiciliului defunctului o cerere de acceptare a moștenirii, iar cu refuzul ca nefiind în termen acceptarea, potrivit art. 1519, Cod Civil, termenul de 6 luni de zile poate fi prelungit de instanţa de judecată, pentru această fiind nevoie de argumente forte de ce... mai detaliat nu a-ți acceptat-o în termen.

După obținerea hotărârii vă adresați la același notar pentru acceptarea moștenirii, după ce succesiunea a fost acceptată de către unul sau mai mulţi moştenitori, aceştia vor putea dispune de moştenire numai după obţinerea certificatului de moştenitor, pe care îl eliberează notarul unde aţi deschis succesiunea.

Ordinea de preferinţă pentru rudele defunctului este stabilită de Codul Civil, art. 1500:
Astfel, din Clasa I de moștenitori faceți parte dvs, copilul dvs și mama defunctului, adică, mai întâi la moştenire sunt chemaţi descendenţii, fiii şi fiicele celui decedat, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi, soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi – părinţii, înfietorii celui ce a lăsat moştenirea. Astfel, dacă moştenitorii din clasa I acceptă moştenirea, automat celelalte II clase de moştenitori sunt excluse de la moştenire.

Potrivit acestui principiu, dacă rudele din clasa chemată la moştenire sunt de acelaşi grad, ele împart moştenirea în părţi egale.

27 noiembrie 2017
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare,
Conform al. 3, art. 1516, Codul Civil:
(3) Succesiunea se consideră acceptată cînd moştenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral.
Deci, legea oferă două modalităţi de... mai detaliat acceptare a succesiunii. Acceptarea succesiunii prin intrare în posesiune înseamnă că persoana, prin anumite acţiuni, dovedeşte calitatea sa de moştenitor şi intenţia de acceptare a succesiunii. Drept acţiuni probatorii în cazul dat pot servi acte de înstrăinare a bunurilor succesorale şi constituirea de drepturi reale asupra lor, dărîmarea şi reparaţiile care nu au un caracter urgent, făcute la imobilele succesorale, plata impozitelor asupra masei succesorale, solicitarea inventarierii bunurilor etc.

20 decembrie 2017