Moștenitori, partajarea averii

10 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Tatăl meu a decedat 2014. Am rămas în calitate de moștenitori 2 frați de-ai mei din prima căsătorie a tatălui și eu (din a doua căsătorie). La momentul decesului, tata era căsătorit a treia oară, dar nu au avut copii comuni. În 2018 noi, cei trei copii, am fost dați în judecata de a treia soție a tatălui care a pretins 1/2 din toată averea lui. Nu ne-am prezentat în 5 ani la nicio ședință de judecată. Fosta soție a tatălui a decedat acum o lună, iar ultima ședință de judecată a avut loc acum 2 zile. Procesul nu s-a încheiat.
Întrebarea mea este ce trebuie să facem acum? Așteptăm să apăra mostenitori ei sau cum să aflăm cine merge mai departe în moștenire? Vă mulțumesc.

Jurist comments 2

Download discussion
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

instanța de judecată știe ce trebuie să facă........se suspendă procesul până la determinarea succesorului în drepturi...........a se vedea........ Articolul 260. Obligaţia instanţei de a suspenda procesul:
(1) Instanţa judecătorească este obligată să suspende procesul în cazul:
a) decesului sau reorganizării părţii în proces ori a intervenientului principal dacă raportul juridic litigios permite... mai detaliat succesiunea în drepturi;

(2) Suspendarea procesului invocă suspendarea curgerii tuturor termenelor de procedură, precum şi încetarea temporară a actelor procedurale, cu excepţia celor de asigurare a acţiunii şi a probelor.

(3) Actele procedurale efectuate în timpul suspendării procesului nu au efect juridic.

Articolul 262. Termenele de suspendare a procesului

Procesul se suspendă:
a) pînă la determinarea succesorului în drepturi al persoanei juridice ieşite din proces sau pînă la determinarea moştenitorului sau desemnarea persoanei împuternicite să acţioneze în numele masei succesorale (executor testamentar care are împuterniciri de administrare, custode sau administratorul masei succesorale desemnat de notar ori administratorul insolvabilităţii masei succesorale) – în cazurile prevăzute la art.260 alin.(1) lit.a). Moştenitorul nu este obligat să continue procesul pînă la acceptarea moştenirii sau pînă la expirarea termenului de renunţare la moştenire;

Articolul 264. Reluarea procesului

După decăderea circumstanţelor care au dus la suspendarea procesului, instanţa judecătorească dispune, la cererea participanţilor la proces sau din oficiu, reluarea procesului. În acest caz, instanţa citează participanţii la proces conform regulilor generale

instanța de judecată trebuie să interpeleze periodic Ministerul Justiției pentru a stabili dacă există procedură succesorală după decesul reclamantei, apoi să interpeleze notarul care a deschis procedura succesorală pentru a stabili cine sunt moștenitorii ș.a.
Dacă mai aveți întrebări, mă puteți apela la nr.069615655

12 noiembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua. Sper că sunteți asistați de un avocat? Va recomand sa consultați avocatul dvs. Cum a indicat colegul, procesul civil, descris de dvs ar putea fi suspendat, în caz în care pretențiile reclamantei presupun succesiunea în drepturi. Însă, pentru a da un răspuns corect, urmează a fi studiat dosarul

13 noiembrie 2023