Motocicleta cu numere de România

7 noiembrie 2022 139

Buna ziua. Dețin o motocicleta cu numere românești si sunt 4 luni de cand o tin pe teritoriul R. Moldova. Nu am permis romanesc. Intrebarea este: se aplica legea care ma obliga sa ies din tara după 180 zile sau nu? Biroul vamal zice ca nu trebuie, deoarece motocicleta nu este în grupul de autovehicule care cade sub incidenta acelei legi, dar politia rutiera zice ca trebuie sa respect termenul de 180 zile.

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua, în cazul dumneavoastră aș da dreptate organelor de poliție care spun că trebuie să respectați termenul de 180 de zile din următoarele considerente:
Potrivit Legii Nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor poziția tarifară 8711 conține „Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete, triciclete sau similare, echipate cu... mai detaliat pedale și cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe.”
Potrivit Codului Vamal, articolul 1841. Declararea prin acţiune a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.
(1) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, cu achitarea vinietei, în scopuri personale, mijloace de transport clasificate la poziţiile tarifare 8702, 8703, 8704 (cu o greutate în sarcină maximă de maximum 5 t), 8711 şi remorcile ataşate la acestea (poziţia tarifară 8716), indiferent de termenul lor de exploatare, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
c) mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal pînă la expirarea termenului acordat, conform prevederilor prezentului cod;
d) mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor sau pasagerilor; mijloacele de transport nu pot fi vândute, donate, transmise prin moștenire, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, numai după achitarea drepturilor de import;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative să fie prezentate organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport declarat prin acţiune, informaţia respectivă fiind inclusă în Registrul de stat al transporturilor.
(11) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin. (1) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.

8 noiembrie 2022