Muncă prin cumul

24 iunie 2024 6

Bună ziua. Poate fi modificat tipul de angajare prin acord adițional (din angajat prin cumul în angajat de bază)? Este necesar ca angajatul să fie eliberat și apoi angajat din nou?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Trebuie de modificat contractul individual de muncă. Nu este necesar eliberarea angajatului (nu există asemenea temei la art.86 Codul muncii)

Articolul 68. Modificarea contractului individual

de muncă

(1) Contractul... mai detaliat individual de muncă poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. Acordul suplimentar este parte integrantă a contractului individual de muncă.

(2) Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1).

26 iunie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Natalia, la celea menționate de colegul meu dl. Sergiu, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul muncii Articolul 49. Conţinutul contractului individual de muncă
(1) Conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin... mai detaliat acordul părţilor, ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, şi include:
a) numele şi prenumele salariatului;
b) datele de identificare ale angajatorului;
c) durata contractului;
d) data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
d1) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
e) atribuţiile funcţiei;
f) riscurile specifice funcţiei;
f1) denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări – art. 312– 316);
g) drepturile şi obligaţiile salariatului;
h) drepturile şi obligaţiile angajatorului;
i) condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unităţii), precum şi periodicitatea achitării plăților;
j) compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase;
k) locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menţionează că salariatul poate avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unităţii sau, după caz, domiciliul angajatorului;
l) regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămînii de muncă a salariatului;
m) perioada de probă, după caz;
n) durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia;
p) condiţiile de asigurare socială;
r) condiţiile de asigurare medicală;
s) clauzele specifice (art. 51), după caz.
(2) Contractul individual de muncă poate conţine şi alte prevederi ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
(3) Este interzisă stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de muncă, a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convenţiile colective şi de contractul colectiv de muncă.

26 iunie 2024