Muzică în spațiile comerciale (drepturi de autor)

25 septembrie 2017 631

Spuneți-mi, vă rog, în spațiile comerciale, magazine mici sau centre comerciale, se poate de ascultat muzica de la radio sau canale plătite online, fără a fi achitată plata pentru drepturile de autor?
Și care sunt, în general, restricțiile?

Jurist comments 10

Download discussion
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Radio sau canalele online , platesc drepturile de autor respective !

26 septembrie 2017

Dar în cazul în care am primit o „cerere prealabilă” din partea Oficiului Republican al Dreptului de Autor, care ar trebui să fie răspunsul meu legal, care mi-ar confirma dreptul de a asculta muzica de la radio, fără a fi nevoie să achit vreo taxă?
Mulțumesc anticipat.

26 septembrie 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

Vedeți art. 11, 30, 31 din Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe. Acolo sunt indicate, respectiv, drepturile patrimoniale exclusive și modalitățlke de transmitere a acestor drepturi prin intermediul contractelor de autor.

Din normele specificate rezultă dreptul autorului la remunerație pentru comunicarea publică a operelor prin radiodifuziune. Autorul, în... mai detaliat acest sens, primește remunerație pentru realizarea dreptului respectiv. Remunerarea autorului se realizează prin intermediul organismelor de gestiune colectivă.

Postul de radio achită această remunerație autorului prin intermediul unui org. de gestiune colectivă. (în legea menționată există un capitol separat dedicat reglementării activității organismelor de gestiune colectivă.

Deci, remunerarea autorului presupune existența unui mecanism contractual tripartit de reglementare. Postul de radio achită organismului de gestiune colectivă. iar ultimul deja este responsabil de remunerarea autorului.

D-voastră sunteți doar beneficiarul final, iar beneficiarul nu are legătură cu realizarea dreptului exclusiv specificat mai sus.

Succese!

26 septembrie 2017
Octavian Cazac
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul imobiliar

Trebuie să plătiţi.

****
Articolul 11. Drepturile patrimoniale exclusive
(2) Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale exclusive de autor are dreptul la o remuneraţie echitabilă. Cuantumul şi modul de achitare a remuneraţiei de autor pentru fiecare caz şi mod de valorificare a operei se stabilesc în contractul de autor sau în... mai detaliat contractele pe care organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale le-au încheiat cu utilizatorii.
(3) Dreptul de distribuire menţionat la alin.(1) lit.b) se epuizează odată cu prima vînzare sau cu altă primă transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplarelor operei pe teritoriul Republicii Moldova.
(4) În cazul în care un autor a transmis sau a cesionat unui producător de fonograme sau de opere audiovizuale dreptul său de închiriere a fonogramei sau a operei audiovizuale menţionat la alin.(1) lit.c) din prezentul articol, autorul îşi păstrează dreptul la o remuneraţie echitabilă pentru fiecare închiriere. Acest drept este inalienabil şi se exercită numai prin intermediul organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale.
(5) Dreptul de retransmisie prin cablu prevăzut la alin.(1) lit.h) se exercită exclusiv prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale. Suma remuneraţiei de autor pentru dreptul de retransmisie prin cablu se stabileşte luînd ca bază orice tip de plăţi pe care operatorii reţelei prin cablu le încasează de la membrii publicului pentru serviciile corespunzătoare, inclusiv pentru accesul tehnic, precum şi pentru menţinerea şi deservirea tehnică a echipamentului utilizat pentru realizarea retransmisiei. Suma se stabileşte pentru achitarea atît a remuneraţiei cuvenite autorilor sau altor titulari ai dreptului de autor pentru drepturile lor exclusive prevăzute la alin.(1) lit.h) din prezentul articol, cît şi a remuneraţiei echitabile cuvenite interpreţilor şi producătorilor de fonograme, prevăzută la art.37 alin.(1) lit.c).
(6) Pentru determinarea cuantumului remuneraţiei, plata căreia este prevăzută la alin.(5) din prezentul articol, şi pentru stabilirea altor clauze, precum şi pentru soluţionarea unor eventuale litigii între părţi, se vor aplica prevederile art.50, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) părţile care determină cuantumul remuneraţiei sînt organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, menţionată la alin.(7) lit.a) din prezentul articol, pe de o parte, şi operatorii reţelei prin cablu, pe de altă parte;
b) indiferent de modul de determinare a cuantumului remuneraţiei, acesta nu poate fi mai mic decît tarifele minime aprobate de Guvern.
(7) În cazul în care acordul dintre reprezentanţii titularilor de drepturi nu conţine alte prevederi, toate sumele remuneraţiei, menţionate la alin.(5):
a) se acumulează de organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale care îi reprezintă pe autori şi pe alţi titulari ai dreptului de autor;
b) după deducerea cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, se repartizează în modul următor:
- în cazul emisiunilor de televiziune retransmise prin cablu: producătorilor de opere audiovizuale sau de videograme – 15%, autorilor de opere audiovizuale, alţii decît compozitorii şi autorii de text pentru operele muzicale – 25%, compozitorilor şi autorilor de text pentru operele muzicale – 20%, autorilor de opere literare – 2,5%, autorilor de opere de artă şi fotografice – 2,5%, interpreţilor a căror interpretare este fixată pe fonogramă – 15%, interpreţilor de opere audiovizuale – 10%, producătorilor de fonograme – 10%;
- în cazul emisiunilor de radio retransmise prin cablu: compozitorilor şi autorilor de text pentru operele muzicale – 40%, autorilor de opere literare – 10%, interpreţilor – 25%, producătorilor de fonograme – 25%.
(8) Organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, menţionată la alin.(7) lit.a), va transfera cotele remuneraţiilor prevăzute la alin.(7) lit.b), datorate categoriilor de titulari de drepturi pe care nu îi reprezintă, organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale sau altor organizaţii care îi reprezintă pe respectivii titulari şi care sînt responsabile de acumularea şi repartizarea între aceştia a sumelor corespunzătoare.

__________
Legile Republicii Moldova
139/02.07.2010 Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe //Monitorul Oficial 191-193/630, 01.10.2010
****

Tarifele minime le găsiţi aici: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=296605&lang=1

26 septembrie 2017
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

D-stra prin prisma legii mentionate mai sunt nu sunteti utilizator ! Utilizatorii sunt posturile de radio si tv care gestioneaza cu drepturile de autor , care la rindul sau si achita remuneratiile prevazute !

26 septembrie 2017

Oricum e confuz, din legea respectivă, reiese că trebuie de plătit: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=296605&lang=1 Anexa 3, punctul 12:
„Se stabilesc tarifele minime de remunerare a autorilor pentru interpretarea publică pe viu, fără plată de intrare, precum şi pentru interpretare sau demonstrare publică a fonogramelor şi videogramelor (filmelor), inclusiv a operelor difuzate în... mai detaliat emisiuni radiofonice şi televizate recepţionate şi interpretate sau demonstrate public pentru crearea unei ambianţe agreabile în spaţiile comerciale şi de agrement, în cafenele, baruri, restaurante, cazinouri, terenuri sportive, avioane, trenuri, autobuze (microbuze) şi orice spaţii de aşteptare, precum urmează:
Tabelul 3. Taxele trimestriale pentru difuzarea sau demonstrarea publică a operelor în scopul ambientale”

26 septembrie 2017
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Da dar practic agentii comerciali sunt obligati sa achite o remuneratie compensatorie deja achitata de catre utilizator (emitatorii radio si tv) catre organizatia de gestiune colectiva ! Intrebare la care nu am mai primit raspuns dupa o identica ,,cerere prealabila"

26 septembrie 2017
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Aici am eu o întrebare către juriști. Spunețimi vă rog dacă există o normă care sancționează faptul pentru neplata dreptului de autor când o unitate comerciala ascultă/difuzează muzica de la radio etc.. !?

26 septembrie 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Art. 63 din legea specificată

26 septembrie 2017
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Din acest articol atunci reiese ca beneficiarul final poate fi impus la oricare din actiunili enumerate in aceasta norma cu exceptia repararii prejudiciului prin stabilirea unor despăgubiri, deoarece acesta nu a cauzat nici un prejudiciul efectiv prin simplu fapt al difuzarii muziciii.

26 septembrie 2017