Neintelegere cu executorul judecatoresc

11 mai 2019 26

Buna ziua. Am si eu o neintelegere cu executorul judecatoresc. Dupa divort, am hotarat sa-l decad din drepturi pe fostul sot si l-am informat pe executor despre acest fapt. Ultima data cand l-am sunat pe executor, a raspuns agresiv, spunand ca il sun prea des, ca de astia ca mine mai are o suta! Mi-a spus sa nu-l mai telefonez. Acum am niste intrebari la el, am nevoie sa stiu la procesul de judecata daca fostul sot transfera pensia pe cont, dar executorul are un comportament inadecvat. Unde ma pot adresa pentru reclamatii? Cum sa schimb executorul, unde se poate de adresat pentru aceasta? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Codul de executare oferă obțiunea
Articolul 32. Strămutarea documentului executoriu
(1) Documentul executoriu va fi strămutat de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea creditorului la un alt executor judecătoresc, stabilit în condiţiile... mai detaliat art. 30 din prezentul cod, în următoarele cazuri:
a) executorul judecătoresc nu mai este competent teritorial, în conformitate cu art. 30 din prezentul cod;
b) documentul executoriu a fost primit cu încălcarea competenţei teritoriale;
c) la cererea motivată a creditorului.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), executorul judecătoresc strămută documentul executoriu printr-o încheiere, care poate fi contestată în instanţă de judecată. În cazul strămutării pe motivul indicat la alin. (1) lit. c), încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(3) După rămînerea definitivă a încheierii, executorul judecătoresc transmite documentul executoriu, împreună cu copia, certificată de el, de pe procedura de executare, anexînd borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
(4) Executorul judecătoresc care a primit documentul executoriu după strămutare întocmeşte un act de preluare a executării, copia de pe care o remite părţilor în procedura de executare şi executorului judecătoresc de la care a preluat documentul executoriu.
(5) Dacă executorul judecătoresc nu activează mai mult de 5 zile lucrătoare consecutive din motive întemeiate ori dacă activitatea sa a fost suspendată sau a încetat, un alt executor judecătoresc este împuternicit conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(6) Actele de executare efectuate anterior strămutării documentului executoriu au efect juridic deplin.

Plîngere pe acțiunile executorului judecătoresc poate fi depusă la Ministerul Justiției vedeți
http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=687&
cît și uniunea executorilor judecătorești http://www.unej.md/

12 mai 2019