Nerespectarea de către dezvoltator a termenilor de dare în folosință a bunului imobil

31 martie 2023 38

Bună ziua! Ce acțiuni pot întreprinde în privința dezvoltatorului care de aproximativ un an tergiversează darea în folosință a apartamentului? Chiar dacă actul de predare-primire a fost semnat în mai 2022, iar în iunie 2022 dreptul de proprirtate a fost înregistrat la Cadastru, până la moment nu putem locui în apartament deoarece nu s-au făcut conectările la rețelele de gaze și electricitate și nu au fost terminate lucrările de finisaj al spațiilor comune, nu a fost instalat ascensorul etc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Darea în exploatare e un proces foarte complicat, iar tergiversarea se datorează mai mult autorităților de stat la moment. Trebuie de identificat motivul tergiversării, de analizat contractul privind răspunderea. E posibil de solicitat penalități de întârziere.

1 aprilie 2023