Notificare pentru plata taxei de stat, primită după un an

30 ianuarie 2024 4

Bună ziua. În octombrie 2022 judecătoria Centru a pronunțat o hotărâre în favoarea IMGFL-14, ca aceasta să încaseze de la mine o datorie la apă în mărime de 299,96 lei. În decembrie 2022 am primit titlul executoriu, dar suma indicată în acesta era deja 399,96 lei. Executorul mi-a explicat că 100 lei reprezintă taxa de stat. După ce am achitat suma indicată în titlul menționat, în februarie 2023, executorul mi-a expediat o notificare să-i achitam 1.142 lei cheltuieli de executare. I-am cerut să-mi explice cum s-au format aceste cheltuieli, dar a spus că așa sunt taxele stabilite prin lege. Recent, în ianuarie 2024, am primit altă notificare de la executor precum că pe 15 decembrie 2023 (deci la 1 an de când am achitat datoria) instanța a emis un nou titlu de executare pentru taxa de stat în mărime de 270 lei, în legătură cu același dosar. Executorul cere de asupra 1.200 lei cu titlu de cheltuieli de executare. Spuneți-mi, vă rog, cât de legal este să primesc nota de plată pentru o judecată, la care nici nu am fost citată, la 1 an distanță și să achit taxe de executare atât de mari. Apropo, am aflat despre faptul că am datorie și că a avut loc judecata doar când executorul mi-a blocat banii de pe card. Abia după ce l-am sunat, mi-a trimis scrisori la adresa unde nu locuiesc de 20 de ani, deși am înregistrat un număr de mobil de mai bine de 20 de ani pe numele meu. Sunt legale aceste acțiuni ale executorului? Cum se formează aceste taxe de executare și cum pot fi sigură că executorul nu acționează cu rea-credință?

Jurist comments 2

Download discussion
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. În primul rând, trebuie să faceți cunoștință cu dosarul de executare ca să identificați care sunt sumele indicate în titlu executoriu. Taxa de stat la acea perioadă se achită în sumă de 3% din valoarea acţiunii sau din suma încasată, la litigiile cu caracter ... mai detaliat dar nu mai puţin de 150 lei pentru persoane fizice și 270 lei pentru persoane juridice.
Reiese că taxa de stat spre achitare era 150 lei.
Referitor la cheltuielile de executare,
Articolul 36. Cheltuielile de executare
(1) Cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare şi onorariul executorului judecătoresc.
Articolul 38. Onorariul executorului judecătoresc (1) Onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare. (2) Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează: a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;

31 ianuarie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Ala, executorul a dat dovadă, că a găsit o ” mașină ” d estocarea banilor, colega mea d-na Tatiana corect v-a orientat, DVS sunteți în drept să-i atenționați, că sunteți dispus să vă adresați oficial cu o cerere la poliție în privința comportamentului ne adecvat întreprins de executor asupra... mai detaliat DVS.

31 ianuarie 2024