Noul Cod Civil se aplica contractelor incheiate anterior?

8 mai 2019 14

Buna ziua. Asa o intrebare: pe data de 24 ianuarie 2019, a fost incheiat un contract de prestare a serviciilor de internet si telefonie mobila. Pe parcursul acestei perioade, au aparut anumite divirgente si la un control amanuntit al contractului, am depistat abateri de la niste acte normative. Am scris o petitie la ANRCETI si ca raspuns am primit referire la art. 993 alin. 4 din noul Cod Civil (intrat in vigoare la 01.03.2019) in care se spune ca ”contractantii au dreptul sa deroge de la legi, acte normative etc. daca ele nu au un caracter imperativ”. Intrebarea mea este urmatoarea: avea dreptul ANRCETI sa faca referire la acest articol, avand in vedere ca la momentul semnarii contractului acest articol nu exista? Nu trebuia sa se aplice art. 6 din Codul Civil?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Articolul 7. Acţiunea în timp a legii civile
(1) Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. De... mai detaliat asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.
(2) Legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în vigoare.
(3) De la data intrării în vigoare a legii noi, efectele legii vechi încetează, cu excepţia cazurilor în care legea nouă prevede altfel.
(4) În cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va continua să guverneze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi orice alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel.
(5) În situaţiile prevăzute la alin.(4), dispoziţiile legii noi se aplică modalităţilor de exercitare a drepturilor sau de executare a obligaţiilor, precum şi de înstrăinare, preluare, transformare sau de stingere a acestora. De asemenea, dacă legea nouă nu prevede altfel, clauzele unui act juridic încheiat anterior intrării în vigoare a legii noi contrare dispoziţiilor ei imperative sînt, de la această dată, lipsite de orice efect juridic.

13 mai 2019