Nu am primit niciun răspuns la plângerea mea

27 august 2020 100

Am scris o plângere înregistrată către primărie, dar după 2 luni nu am primit răspuns, nici în scris, nici verbal. Care este instituția ierarhic superioară la care aș putea să mă plâng despre proasta funcționare a primăriei?

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna, dl. Vitalie dă să ne uităm ce spune Legea conteciosul administratv Articolul 16. Depunerea cererii de chemare în instanţa de contencios administrativ
(1) PersoanBuna, dl. Vitalie dă să ne uităm ce spune Legea conteciosul administratv a care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act
administrativ... mai detaliat şi nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în
termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru
anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate.
(2) Acţiunea poate fi înaintată nemijlocit instanţei de contencios administrativ în cazurile expres
prevăzute de lege şi în cazurile în care persoana se consideră vătămată într-un drept al său prin nesoluţionarea
în termen legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoaşterea dreptului pretins şi repararea
pagubei cauzate.
(3) Reclamanţii, în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ, sînt scutiţi de plata taxei de
stat.
Articolul 17. Termenele de adresare în instanţa de contencios administrativ
(1) Cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate
fi înaintată în termen de 30 de zile, în cazul în care legea nu dispune altfel. Acest termen curge de la:
a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru
soluţionarea acesteia;
b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea dreptului
pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri;
c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura prealabilă.
(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru drepturile
copilului sesizează instanţa de contencios administrativ în termenele prevăzute de legile organice cu privire la
activitatea acestora.
(3) Actele administrative cu caracter normativ considerate ilegale pot fi atacate oricînd.
(4) Termenul de 30 de zile specificat la alin.(1) este termen de prescripţie, iar termenul de 6 luni
specificat la alin.(6) este termen de decădere.
(5) Persoana care, din motive temeinic justificate, a omis termenul de prescripţie poate fi repusă în termen
în condiţiile Codului de procedură civilă.
(6) Pentru motive temeinice, în cazul actelor cu caracter individual ale Băncii Naţionale a Moldovei,
precum şi al actelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, cererea prin care se solicită anularea actului
administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată şi peste termenul specificat la alin.(1), dar nu
mai tîrziu de 6 luni de la data comunicării actului.
[Art.17 modificat prin Legea nr.166 din 31.07.2015, în vigoare 02.10.2015]
[Art.17 completat prin Legea nr.136 din 03.07.2015, în vigoare 31.07.2015]
[Art.17 completat prin Legea nr.108 din 19.06.2014, în vigoare 15.08.2014]
[Art.17 modificat prin Legea nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009] Așadar, dacă v-au fost încălcate drepturile, DVS sînteți în drept să inițiați o acțiune în istanță, deoarece mai sus de primărie nu este alt organ, tot depinde de chestiunea rîdicată, se poate de adresa și la consiliul raional, succese.

28 august 2020
Rodica Jereghi
 • Jurisconsult
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună
De fapt trebuie în termen de 30 zile de la data la care nu vi s-a răspuns să vă adresați în instanța de judecată, în conformitate cu noul Cod administrativ.
La moment vă puteți adresa la poliție pentru a trage la răspundere funcționarul care nu v-a răspuns în termen legal.... mai detaliat
În ceea ce privește dreptul pretins de la primărie - trebuie să oluați de la capăt: să vă adresați cu cerere înregistrată oficial, dacă nu vi se răspunde în 30 zile vă adresați cu cerere prealabila tot la ei și dacă nici în urma cererii prealabile nu se rezolvă problema dumneavoastră mergeți în instanța de judecată și instanța poate obliga primăria să vă asigure dreptul pretins.
Litigiile în contencios administrativ sunt scutite de taxa de stat, adică adresarea în instanță nu este supusă anumitor taxe sau tarife.

29 august 2020
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-na Rodica, ceva ați încurcat. Ce trabă are codul administrativ, la o plîngere adresată la primărie și este înteresant conform căriu articol o să vă solicitați poliția se ee măsuri cu primarul. Doamno e primar, e o persoană mare, cine o să miargă contra primarului, dacă nu v-a fi... mai detaliat adresare în istanță, asta e unicul organ, așa că ați dat greș.

29 august 2020
Rodica Jereghi
 • Jurisconsult
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Dn Grigoraș,
Codul administrativ relementează raporturile în doemniul adiministrativ din 01 aprilie 2019 și a abrogat Legea contenciosului administrativ la care tare frumos ați dat trimitere.
Iar sancționarea persoanei cu funcție de răspundere care a încălcat prevederile cu privire la petiționare se face conform art 71 Cod contravențional.

29 august 2020
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna doamna Rodica, DVS ați dat dovadă de cunoașterea legislației în vigoare. Noi putem reveni și la ate întrebări interesante, în privința Codului penal și de procedură penală, de executare, care nu corespund art. 66, 72, 93 Constituției, să fiți sănătoasă.

31 august 2020