Nu am rambursat creditul

1 martie 2024 3

Buna! Am luat un credit si am achitat ratele numai 2 luni, dupa care nu am mai putut sa le achit. Au trecut 2 luni de la ultima achitare si acum creditorul cere sa intorc toata suma. Ma sperie cu politia, cu judecata si posteaza pe internet precum ca sunt data in cautare. Are dreptul sa faca asa ceva? Chiar o sa ma cheme la judecata? Ce pot sa fac ca sa nu ma puna in cautare pe internet?

Jurist comments 2

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Victoria, eu vreau să vă atenționez, că cu poliția n-o să facă nimica. Ce se referă cu judecata, da creditorul e în drept să apeleze în instanță, statutul DVS o să fie pârâtă, conform Codului de procedură civilă DVS aveți drepturui să prezentați o referințî ți probe, eu... mai detaliat o să vă prezint ce este menționat în acest cod. DVS sunteți în drept să apelați la viberul meu de pe telefonul +37368669950 pentru a discut mai detailiat. Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.
Ce se referă la publicațiile crediotopului. DVS sunteți în drept să depuneți o cerere la Centru datelor personale ( mun. Chișinău, str. S. Lazo 48 ) cu o cerere, cu anexa probelor.

2 martie 2024
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

D-na Victoria, îmi cer ertare, nu v-am răspuns la o așa întrebare, nu puteți fi anunțată în căutare internațională, deoarece nu v-a fi o cauză penală.

2 martie 2024