Nu am semnat procesul-verbal si politistul a scos placuta cu numarul de inmatriculare

4 martie 2023 116

Buna ziua. Am fost oprit de politistul de sector in timp ce conduceam, fara ca eu sa fi incalcat ceva. Acesta mi-a spus ca as fi reechipat farurile cu leduri, ceea ce nu este adevarat. Automobilul este in conditia in care a fost fabricat. Cu toate acestea, politistul mi-a intocmit un proces-verbal, pe care am refuzat sa-l semnez. Politistul mi-a scos placuta cu numarul de inmatriculare, fara sa-mi dea vreun document in legatura cu aceasta actiune sau o copie a procesului-verbal. Ce pot face? Din cate cunosc, politia nu are voie sa ridice placutele de inmatriculare? Cum contest actiunea politistului si procesul-verbal intocmit in situatia in care nu am copia acestuia?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua, aveţi dreptul de a solicita de la autoritatea din care face parte agentul constatator copia procesului verbal şi aveţi dreptul să-l contestaţi în termen de 15 zile.

Codul contravenţional prevede:
4381. Interzicerea exploatării vehiculului prin retragerea plăcilor

... mai detaliat cu numărul de înmatriculare

(1) Se interzice exploatarea vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare în cazul constatării abaterilor de la condiţiile tehnice pentru admiterea în circulaţie a vehiculelor, prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Plăcile cu numărul de înmatriculare se ridică în cazurile în care:

a) vehiculul este fabricat sau reutilat cu abateri de la standardele şi/sau normativele în vigoare;

b) vehiculul nu a trecut inspecţia tehnică periodică;

c) numărul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit;

d) vehiculul este echipat cu dispozitive luminoase şi/sau sonore speciale fără autorizarea respectivă;

e) parbrizul sau suprafeţele de geam ale portierelor din faţă sînt umbrite cu depăşirea normelor admisibile ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte care diminuează cîmpul vizual al conducătorului.

(3) Faptul necorespunderii stării tehnice şi a utilajului vehiculului standardelor şi normativelor în vigoare se consemnează în procesul-verbal de inspectare tehnică a vehiculului, care se va întocmi în 3 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis ridicarea plăcilor, al doilea exemplar se transmite persoanei care a preluat spre păstrare plăcile, iar cel de-al treilea exemplar se înmînează conducătorului vehiculului.

(4) Plăcile cu numărul de înmatriculare se vor restitui proprietarului, posesorului sau reprezentantului acestora imediat după înlăturarea neajunsurilor sau defectelor tehnice care au servit drept temei pentru ridicarea acestora.

4 martie 2023