Nu mi s-a răspuns în limba română

20 martie 2018 50

Dacă șoferul de taxi nu înțelege și nici nu răspunde în limba română, pot apela la Agenția pentru protecția consumatorilor? Ce riscă acesta sau compania?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Nicolae Beschieru
  • Parajurist
  • Alte domenii
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor

Desigur. Limba de stat este româna (moldoveneasca)

20 martie 2018
Arsen Saruhanean
  • Student
  • Dreptul penal

Bună ziua!
În conformitate cu AVIZUL Nr. 3 din 31.10.2017 la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova:
(limba română) (sesizarea nr. 134c/2017)
- 15. Examinând proiectul de lege prezentat, Curtea observă că acesta, provenind, potrivit articolului 141 alin. (1) din Constituție, de la 34 de... mai detaliat deputați în Parlament,
vizează revizuirea Constituţiei, prin modificarea articolului 13, și anume prin înlocuirea textului „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” cu textul „limba română”.
- 16. Curtea subliniază că prin Hotărârea nr. 36 din 5 decembrie 2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova Curtea Constituțională a statuat că Declaraţia de Independenţă operează cu termenul de „limba română” ca limbă de stat.
- 17. Curtea a menționat că referinţa la „limba română” ca limbă de stat este o situaţie de fapt constatată în însuşi textul Declaraţiei de Independenţă, care este actul fondator al statului Republica Moldova. Indiferent de glotonimele utilizate în legislaţia de până la proclamarea independenţei, Declaraţia de Independenţă a operat o distincţie clară optând expres pentru termenul de „limba română” (HCC 36/2013, § 108).
- 18. Prin urmare, Curtea a subliniat că prevederea conţinută în Declaraţia de Independenţă referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în articolul 13 al Constituţiei (HCC 36/2013, § 124).
- 19. Curtea reține că inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție nu constituie o inițiativă ordinară de modificare a Legii Supreme, ci una tehnică, care rezultă din obligativitatea executării hotărârii Curții Constituționale, și anume a Hotărârii nr.36 din 5 decembrie 2013, care dispune de puterea lucrului judecat, astfel fiind executorie pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice.
- 20. Astfel, având în vedere cele menționate, Curtea reține că proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituţie, fiind elaborat în vederea executării Hotărârii Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013, nu cuprinde neconcordanțe sau inexactități de ordin juridic și urmează a fi prezentat Parlamentului pentru adoptare în regim prioritar.
- 21. În același timp, Curtea reține că, indiferent de rezultatul examinării acestor amendamente de ordin tehnic, Hotărârea Curții Constituționale nr.36 din 5 decembrie 2013, prin care s-a statuat că prevederea conţinută în Declaraţia de Independenţă referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în articolul 13 al Constituţiei, nu încetează să-și producă efectele juridice, aceasta aplicându-se direct, fără nici o altă condiţie de formă.
- 22. Curtea reiterează că hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională, fiind parte integrantă a Constituției, ele fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează. Respectiv, toate autoritățile publice au obligația să respecte Hotărârea Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013.
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=350850&lang=1

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=372524&lang=1

20 martie 2018
Arsen Saruhanean
  • Student
  • Dreptul penal

La Agenția pentru protecția consumătorilor nu puteți să adresați, dar puteți să depuneți o plîngere la compania de taxi, reprezentanții cărora vor explica de ce acest șofer nu cunoaște limbă română - limba de stat din RM și după aceasta puteți să adresați la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea... mai detaliat discriminării şi asigurarea egalităţii.
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312813&lang=1

20 martie 2018