Nu pot recupera documentele personale

6 aprilie 2023 15

Bună ziua. Am lăsat certificatul de naștere și alte documente spre păstrare la o persoană. Acum acea persoană refuză să mi le întoarcă. Ce pot să fac ca să-mi recuperez documentele? Am dovezi că actele menționate sunt la el și el recunoaște că sunt la el, dar nu le întoarce.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Puteţi înainta o cerere în judecată pentru revendicarea documentelor de la persoana respectivă.
Codul civil prevede
Articolul 581. Acțiunea în revendicare

(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a i se recunoaște dreptul de proprietate și de a obține sau recupera posesia sa de la oricare persoană care îl stăpînește de fapt,... mai detaliat cu excepția cazului în care acea persoană are un drept de a poseda bunul, în sensul art. 484 alin. (3), opozabil proprietarului.

(2) Acțiunea în revendicare se înaintează contra persoanei care exercită stăpînirea de fapt a bunului la data înaintării.

Totodată puteţi solicita de la autorităţile competente duplicate ale acestor documente, iar ulterior să solicitaţi de la acea persoană compensarea cheltuielilor.

8 aprilie 2023