Nu reusesc sa inmatriculez o masina cumparata in strainatate (cu numere MD)

29 aprilie 2019 15

Buna ziua. Am nevoie de o consultație. In luna decembrie 2018, am cumpărat o mașina la licitație in Italia (mașina era deja cu numere MD). Acum am venit in Moldova ca sa o înregistrez pe numele meu. Pana in prezent nu mi-a reușit nimic, dosarul a fost trimis la Direcția de Poliție Chisinau, apoi am mai depus o cerere și nu am niciun răspuns. Cum ar fi mai corect și mai bine sa procedez? Au trecut deja 5 luni și nu pot sa ma folosesc de bunul meu personal.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Buna,
Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează de către Agentia Servicii Publice (vezi adresele mai jos) pe numele persoanelor fizice și juridice pe a căror nume au fost eliberate documentele vamale.
... mai detaliat
Înmatricularea vehiculelor importate se efectuează în decurs de 30 zile în baza următoarelor documente:
cererea solicitantului;
documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
actul de identitate al solicitantului, în original;
dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, ( în original și în copie);
dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
procura, (după caz)
raportul de identificare a vehiculului (RIV);
dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, (după caz).
Adresele agenției:http://www.asp.gov.md/ro/node/2572

2 mai 2019