Nu suntem de acord cu judecata din Orhei

4 aprilie 2023 87

Buna ziua. Unde si cum ne adresam daca nu suntem de acord cu hotararea pronuntata de judecatoria Orhei? Mersi anticipat.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Contestați în termenul stabilit la Curtea de Apel Chișinău prin intermediul Judecătoriei Orhei

4 aprilie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

1.Termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii.
2. Cererea de apel se depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se atacă (se depune la Judecătoria Orhei, însă în cererea de apel se indică Curtea de Apel Chișinău), cu plata taxei... mai detaliat de stat în cazul în care apelul se impune cu taxă, în condiţiile legii.
3.Cuprinsul cererii de apel
(1) În cererea de apel se indică:
a) instanţa căreia îi este adresat apelul;
b) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul apelantului, calitatea lui procedurală;
c) hotărîrea atacată, instanţa care a emis-o, completul de judecată, data emiterii;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul;
e) probele invocate în susţinerea apelului;
f) solicitarea apelantului;
g) numele şi domiciliul martorilor, dacă se cere a fi citaţi în apel;
h) documentele ce se anexează.

4 aprilie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Dacă cauza e contravențională.
Articolul 468. Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale

(1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 15 zile de la data pronunțării hotărîrii judecătoreşti sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de judecare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe... mai detaliat hotărîrea judecătorească, în condițiile art. 463 alin. (1).

(2) Recursul se depune în instanţa de judecată a cărei hotărîre este atacată. Persoana deţinută poate depune recurs şi la administraţia locului de deţinere, care este obligată să-l expedieze imediat instanţei de judecată a cărei hotărîre este atacată.

(3) Recursul primit, împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, în cel mult 3 zile de la data expirării termenului de declarare a recursului, instanţei de recurs.

4 aprilie 2023