Nu vreau sa-i dau fetița soțului după divorț să se joace, ci numai în fața mea.

28 iulie 2017 4

Bună ziua. Am nevoie de ajutor. Fostul soț n-a văzut fetița un an de zile, a vorbit cu ea numai prin telefon. Acum vine acasă de peste hotare și vrea s-o ia sa trăiască cu el o luna. Fetița are patru anișori și nu-l cunoaște și nici eu nu vreau sa i-o dau, deoarece el nu are locuință a lui și trăiește cu o alta femeie.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

În cazul d-voastră, aplicabile sunt prevederile art. 64 din Codul Familiei al Republicii Moldova.
Astfel, părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă... mai detaliat pericol pentru starea lui fizică şi psihică.

În același sens, părinţii au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele care locuieşte separat de copil. Litigiile apărute se soluţionează de către autoritatea tutelară, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească, care va emite hotărîrea respectivă. Părinţii pot, din iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului.

Cu alte cuvinte, d-voastră nu puteți interzice tatălui întrevederile cu copilul minor, decât dacă nu demonstrați impactul negativ asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului a acestor întrevederi, cu toate consecințele care ar putea decurge dintr-o asemenea situație.

Succese!

29 iulie 2017