Număr de ore în instituția de învățământ

6 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Într-o instituție de învățământ un învățător cu contract pe perioadă nedeterminată predă 27 de ore la o disciplină. Dacă vine un tânăr specialist cu cerere de angajare la disciplina respectivă, acesta poate fi angajat? Dacă da, pentru câte ore?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Maria, întrebarea dată DVS trebuie să o determinați cu directorul școlii, unde vra să se angageze specialistul.

7 noiembrie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Straniu cum a fost tabelat profesorul cu 27 de ore. Maximum admisibil e 24 ore sau 1,5 norme.
Norma didactică deplină pentru un tânăr specialist e de 13,5 ore.
Deja în dependenţă de situaţie trebuie de analizat cum vor fi repartizate orele după ce a fost aprobată tarificaţia, e cert că... mai detaliat 4,5 din cele 27 ore precis pot fi luate.

Aceasta rezultă din următoarele prevederi:
Codul educaţiei:
Articolul 55. Normarea activităţii didactice
(2) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi instruire practică în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal constituie 18 ore săptămînal.

Articolul 134. Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
(7) În primii 5 ani de activitate pedagogică, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt general publice beneficiază de sprijin pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, precum şi de asistenţă din partea cadrului didactic mentor.

Anexa nr.7 din Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare

17. Volumul de muncă al cadrelor didactice nu trebuie să depășească 1,25 norme didactice.
În cazul asigurării insuficiente cu cadre, conducătorii instituțiilor de învățămînt pot stabili cadrelor didactice un volum maxim de lucru de pînă la 1,5 normă didactică, iar pentru cadrele didactice din învățămînt artistic – pînă la 2 norme didactice.
Prin derogare de la art. 24 alin. (3), se permite conducătorilor instituțiilor de învățământ şi cadrelor didactice cu funcții de conducere din instituțiile indicate să desfășoare activitate didactică în limita a 0,5 normă didactică.
Aprobarea numărului suplimentar de ore ce depășește 1,25 norme didactice se va efectua prin emiterea de către fondator a unui ordin, în care se vor indica obiectul, numărul suplimentar de ore și perioada pentru care este valabil ordinul. În cazul cadrelor didactice care activează în instituțiile de învățământ din subordinea autorităților publice locale, numărul suplimentar de ore se va coordona cu organul local de specialitate în domeniul învățământului.

7 noiembrie 2023