Numere străine pe teritoriul RM

1 aprilie 2021 34

Conform legii care sună așa ”Începând cu 1 ianuarie 2021 este interzisă vânzarea mijlocului de transport declarat prin acțiune pe teritoriul Republicii Moldova, donarea acestuia, transmiterea prin moștenire, oferirea spre închiriere/subînchiriere, darea în comodat, gajarea sau punerea la dispoziția unei alte persoane!” Dacă mașina e înscrisă pe numele tatalui, dar eu am introdus-o în țară, după data de 1 ianuarie 2021 îmi poate fi aplicată amenda? Dacă da, de ce mi-a permis serviciul vamal să intru pe teritoriul RM?