O bucata de teren pentru construcții

24 iulie 2019 21

Buna ziua! Care este procedura de procurare a unei părți dintr-un teren?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!
Stimate Braga,
În cazul în care intenționați să cumpărați o parte dintr-un teren întâi de toate, actualul proprietar are să divizeze terenul, să perfecteze toate actele la Agenția Servicii Publice după care, să încheiați contractul de vânzare cumpărare.
Totuși, ați putea încheia un precontract prin care să conveniți încheierea contractului de... mai detaliat vânzare-cumpărare după ce acesta va diviza terenul, cu indicarea parametrilor (hotarelor) ce urmează să îi aibă terenul în viitor.
Totodată, ați putea achita și o arvună prin ce veți asigura executarea contractului de către vânzător, în caz contrar acesta fiind obligat la plata dublului arvunei pentu neexecutare.
Atât precontractul, cât și contractul de vânzare-cumpărare TREBUIE autentificate notarial sub sancțiunea nulității absolute.
Precontractul poate fi notat la Agenția Servicii Publice, iar contractul de vânzare-cumpărare după ce este autentificat urmează a fi înregistrat la Oficiul cadastral al ASP.

Atenție! Până la perfectarea oricăror acte consultați un jurist pentru verificarea actelor și asigurarea ca bunul să nu fie grevat sau să se afle sub sechestru, ori să fie indicate careva alte notări, pentru asigurarea respectării ex-ante a dreptului de preemțiune.
Aceste acțiuni ar fi necesar de a fi executare pentru a fi sigur de lipsa unor eventuale surprize neplăcute pentru viitor.


Succes.

24 iulie 2019