O persoana a fost condamnata 13 ani in urma, dar a aflat abia acum

30 august 2023 3

Buna ziua. O persoana a aflat peste 13 ani ca a fost condamnata la 7 ani de inchisoare. In toata aceasta perioada nu a fost cautata, dar acum au dat-o in cautare. Ce poate face in aceasta situatie. Va multumesc.

Jurist comments 3

Download discussion
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar

Buna ziua,
ca sa vi se ofere un raspuns veridic trebuie să se analizeze dosarul. Doar în baza la ceea ce ați expus dvs este complicat să oferi un răspuns argumentat. Adresati-va unui avocat.

31 august 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua. Este necesar să vă adresați la un avocat, prezentați toate actele, referitor la cazul descris. Cum a indicat colega, doar după studierea materialelor cauzei penale va fi posibil de dat un răspuns corect

1 septembrie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Ion, eu am să fiu categoric, este Codul penal în baza căruia termenul de prescripți pe așa cazuri este 15 ani, peste acest termen persoana nu se mai socote vinovată și nesicită, ca cauza peanălă să fie încetată cu expirarea termenului. Adică după ce expiră acest termen, DVS sunteți... mai detaliat în drept să vă prezentați la Inspectoratul de poliție, care a afectuat ancheta penală și să solicitați încetarea cauzei, dar mai precis la procuratura de la raionul sau sectorul corespunzător, care o să fie nevoiți să înceteze cauza, bine : Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală
(1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat următoarele termene:
a) 2 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni uşoare;
b) 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave;
c) 15 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni grave;
d) 20 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave;
e) 25 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave.
(2) Prescripţia curge din ziua săvîrşirii infracţiunii şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de judecată.
(3) În cazul săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat.
(4) Prescripţia se va întrerupe dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrşi o infracţiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi.
(5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvîrşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi infracţiuni.
(6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvîrşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală, detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani.
(7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii infracţiunii erau minori.
(8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indiferent de data la care au fost săvîrşite.
Și lasă-i pe avocați în pace, ei sunt ” ocupați ” și n-au nevoie de așa cleenți, amanic sunt ocupați.

1 septembrie 2023