O procură poate fi anulată?

9 mai 2020 31

După ce am făcut o procură generală, pot să o anulez din cauză că persoana împuternicită are un comportament neadecvat?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Dvs sunteți în drept să solicitați anularea procurii și fără un motiv întemeiat dacă sunteți persoana care ați conferit imputernicirile.

Prin urma expediați o notificare persoanei printr-o scrisoare cu aviz în care indicați că îi retrageți toate drepturile oferite prin procură vizată nr...și din ce data ...!

În cazul în care... mai detaliat nu veți primi un răspuns sau persoana nu va reacționa sunteți în drept să vă adresați în instanța de judecată cu privire la anulare acesteia.

9 mai 2020
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Dl. Gatman, acțiunele DVS sînt reglamentate conform art. 377. Încetarea valabilității procurii
(1) Valabilitatea procurii încetează în cazul:
a) expirării termenului sau îndeplinirii condiției extinctive;
b) revocării de către persoana care a eliberat-o sau, dacă este eliberată de mai multe... mai detaliat persoane, revocării de către oricare dintre ele;
c) renunțării persoanei căreia îi este eliberată;
d) dizolvării persoanei juridice care a eliberat procura;
e) dizolvării persoanei juridice căreia îi este eliberată procura;
f) decesului persoanei fizice care a eliberat procura, declarării ei drept dispărută fără de veste ori instituirii în privința ei a unei măsuri de ocrotire judiciare, dacă legea nu prevede altfel;
g) decesului persoanei fizice căreia îi este eliberată procura, declarării ei dispărută fără de veste ori instituirii în privința ei a unei măsuri de ocrotire judiciare.
(2) Persoana care a eliberat procura o poate revoca în orice moment, iar persoana căreia îi este eliberată procura poate renunța la ea în orice moment. Orice clauză contrară este nulă.
(3) Odată cu încetarea valabilității procurii, încetează valabilitatea procurii ulterioare.

9 mai 2020