Ocuparea spatiului comun in cadrul Asociatiei Proprietarilor locurintelor privatizate

21 noiembrie 2018 14

Buna ziua! Cum poate actiona asociatia in cazul in care apare un conflict intre locatari? Este vorba de holul comun pentru 2 apartamente. Unul din vecini si-a instalat o usa, in asa mod ocupand o parte din hol (proprietate comuna).

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Trebuie sa fie convocata Adunarea Generala a locatarilor (sau Consiliul Asociatiei, daca este competent potrivit Statutului), care sa ia o decizie privind obligarea locatarului respectiv, intr-un termen rezonabil, sa dezintsaleze acea usa. In caz contrar, usa poate fi dezinstalata de catre Asociatie, pe cheltuiala locatarului.

22 noiembrie 2018