Onorariul executorului judecătoresc

7 februarie 2022 111

Buna ziua. Am fost data în judecata în noiembrie 2021 pentru ca n-am achitat un credit de 2.050 lei. În luna ianuarie executorul mi-a pus minus 2.230 lei în cont și mi-a sechestrat cardurile, inclusiv și cel de prestații sociale. Am luat legătura cu el și îmi cere sa achit 4.450 lei. Care ar fi suma onorariul executorului? Suma creditului este 2.050 lei și în hotărâte scrie 260 cheltuieli de judecata.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii

Buna ziua,
La caz pentru suma de 2310 (2050 +260) onorariul executorului va fi egal cu 500 lei.
Astfel din suma 4450 scadem onorariul și datoria = 1640 lei.
Suma de 1640 lei, probabil constituie suma pe care o cere executorul pentru cheltuili de executare (taxele și spezele) confrom art. 37 alin... mai detaliat (2) spezele procedurii de executare sunt: a) transportul, păstrarea şi vînzarea bunurilor debitorului;
b) deschiderea forţată şi închiderea încăperilor, strămutarea sau înlăturarea
îngrădirilor;
c) remunerarea specialiştilor, experţilor, martorilor asistenţi şi altor persoane
antrenate în procesul de executare, în conformitate cu legea;
d) deplasările executorului judecătoresc efectuate în cadrul procedurii de
executare;
e) căutarea debitorului şi a bunurilor lui;
f) transferul (expedierea) sumelor încasate;
g) transmiterea sau înmînarea încheierilor, înştiinţărilor, telegramelor etc.;
h) asigurarea aducerii forţate a debitorului;
i) organizarea şi desfăşurarea licitaţiei;
j) plăţile bancare pentru transferul şi convertirea mijloacelor băneşti;
k) eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe actele procedurale;
l) comunicarea actelor executorului judecătoresc.

8 februarie 2022