Operatorul de servicii in telecomunicatii pretinde o datorie pe care o consider nejustificată

16 ianuarie 2023 72

Buna ziua. In timpul unei călătorii in Italia am folosit internet mobil in roaming (20 min. 600 Mb) profitând de oferta unui operator de servicii in telecomunicatii, care promitea 200 Mb = 60 lei. La revenirea în țară am constatat că le datorez pentru internetul folosit (600 Mb) suma de 5.000 lei, adică operatorul a folosit, la calcularea facturii, prețul standart și nu cel promovat în ofertă. Ce pot face în această situație?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Tatiana, eu vă propun să ieșiți cu o cerere în adresa companiei, care v-a prezentat internetul și lasă ei să justifice 600 Mb și dacă suma de 5 000 lei constituie cheltuielile suportate. DVS aveți dreptul la un ACT de verificare, ca mai apoi să aveți dreptul să dovediți... mai detaliat în judecată poziția DVS, deoarece în judecată statutul DVS o să fie pârâtă, în cazul dat evați dreptul să vă folosiși de prevederile Codul de procedură civilă Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

16 ianuarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Tatiana, corect va călăuzit colegul dar pentru a nu ajunge în judecată şi a vă urgenta rezolvarea problemei, asiguraţi-vă cu probe, faceţi poze la ofertele lansate de operator şi trimiteţi o plîngere la Agenţia pentru protecţia consumatorului
https://consumator.gov.md/rom/dreptul-consumatorilor-la-informare#tree_295

17 ianuarie 2023