Ordin de angajare

25 iulie 2023 3

Buna ziua. Intr-un ordin de angajare, se specifica pe verso informatii despre clasa de salarizare si coeficientul calcularii salariului si detalii despre angajat?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Aceste informații se specifică în contractul individual de muncă.
În ordinul angajatorului se indică doar că se angajează persoana X în funcția Z, începând cu data Y, în baza contractului individual de muncă nr.

Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare

(1) În baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de... mai detaliat părţi, angajatorul poate emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare.

(2) În cazul în care angajatorul a emis ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) de angajare, acesta se aduce la cunoştinţă salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie de pe ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.

26 iulie 2023