Ordinul de încadrare în sistemul de salarizare

13 februarie 2024 3

Bună ziua! Conform CM, angajatorul poate emite un Ordin de angajare, dar acesta nu este obligatoriu. Unde se stipulează clasa de salarizare, coeficientul și alte date pentru stabilirea salariului, în CIM sau într-un Ordin separat ,,Cu privire la încadrarea în sistemul de salarizare? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua! Conform art. 49 alin. (1) (1) Conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părţilor, ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, şi include:i) condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte... mai detaliat din sistemul de salarizare al unităţii), formele și modul de achitare a plăților salariale, precum şi periodicitatea acestei achitări.
Astfel, în CIM trebuie incluse toate prevederile/condițiile.

14 februarie 2024