Ore suplimentare

23 mai 2023 29

Buna ziua. Intr-o unitate cu 4 angajati in statele de personal, activau doar 3, dintre care uneori unii mai plecau in concediu sau concediu medical. Din cauza nu sunt toti angajatii care ar trebui sa fie, cei prezenti fac munca suplimentar, mai exact nu 24h peste 72h, cum ar fi trebuit, ci 24h peste 24h, sau 24h peste 48h. Cum se calculeaza salariul in situatia descrisa? Ce trebuie sa faca angajatii ramasi? Precizez ca nu e o situatie de munca prin cumul, ci grafic intern.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Marin.
Adresați o cerere angajatorului pentru a achita munca suplimentară și munca de noapte dacă este.
Dacă angajatorul nu dorește să achite, adresați o plîngere Inspectoratului de Stat al Muncii, apoi în instanța de judecată pentru a solicita aceste plăți.

P.S. țimeți cont de probabilitatea că după ce veți căuta dreptate... mai detaliat la locul de muncă, posibil peste ceva timp veți căuta un nou loc de muncă.

Codul contravențional prevede:

Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii
(1) Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:
a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;
b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:
c) neretribuirea muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare şi/sau a muncii de noapte;
se sancţionează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

24 mai 2023

Rog implicarea unui jurist - avocat, care ar putea oferi suportul necesar pentru a rezolva intrebarea data.
Exista cumva termen de prescriptie la problema indicată?

24 mai 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Codul muncii
Articolul 355. Examinarea cererii privind soluţionarea litigiului individual de muncă

(1) Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată:

a) în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său;

b) în termen de 3 ani... mai detaliat de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.

24 mai 2023