Pagube din cauza apei scurse din țevile comune ale blocului

12 octombrie 2018 20

Pe data de 6 octombrie 2018 în urma scurgerii de apă din ţevile comune de apă caldă, au fost cauzate daune materiale atât pentru noi, cât şi pentru proprietarii apartamentului situat cu un etaj mai jos. Ne-am adresat reprezentantului asociatiei de locatari ca să întocmească un proces verbal cu privire la cauza inundaţiei şi la daunele suportate. Doamna a venit la faţa locului abia pe data de 10 octombrie 2018, după al doilea apel telefonic. Analizând situaţia, ea a spus că nu este competentă să rezolve astfel de probleme şi nu are ce face în situaţia dată, rezolvarea acesteia fiind problema noastră. Unicul lucru pe care poate să-l facă este să ne compătimească. Trebuie să precizez că scurgerea apei a avut loc din ţevile comune de apă caldă, pe unde nu ar trebui să circule apa, blocul nostru nefiind racordat la sistemul de apă calda. Cum procedăm în așa caz? Va multumim.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
În primul rînd aveți nevoie de un act de constatare a faptului scurgerii, poate fi întocmit și de organul de poliție, de executor judecătoresc.
Ulterior urmează a stabili în gestiunea cui sunt țăvile, numiți o expertiză, în acest sens, se înaintează o notificare privind participarea la expertiză (obligatoriu) a... mai detaliat gestionarului țevilor, cu ulterioara înaintare a unei pretenții pentru despagubire, dacă situația nu se rezolvă amiabil, acționați gestionarul în judecată pentru încasarea sumei prejudiciului.

Este o soluție prealabilă, care urmează a fi concretizată în dependență de condițiile exprese a speței.

12 octombrie 2018