Pârâtul nu se prezintă la ședințele de judecată

17 martie 2023 19

Bună ziua. Am un proces judiciar civil pentru stabilirea paternității. Problema este ca pârâtul nu se prezintă la ședințele de judecată. Am trăit cu pârâtul 4 ani, în casa părinților acestuia. Din această relație s-a născut un băiețel, dar pentru că pârâtul nu lucra, făcea abuz de alcool, ma bătea, am fost nevoita să-l părăsesc. De mai mult de jumătate de an nu mai locuim împreună. L-am acționat în judecată pentru stabilirea paternității și încasarea pensiei alimentare pentru copil. Pârâtul nu se prezintă la ședințe, vin doar eu cu copilul. Prin urmare, ședințele se amână. Ce se poate face în acest caz - poate fi pârâtul adus cu forța de poliție? Cum e această procedură?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Depinde dacă este citat legal sau nu.
În cazul neprezentării în şedinţă de judecată a unui participant la proces despre a cărui citare legală nu există date, procesul se amînă.
Dacă pîrîtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat în judecată... mai detaliat şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pîrîtul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia.

Persoana care refuză să primească citaţia sau înştiinţarea se consideră înştiinţată despre locul, data şi ora şedinţei de judecată sau despre locul, data şi ora efectuării unui act procedural. Neprezentarea ei în instanţă nu împiedică judecarea cauzei sau efectuarea actului procedural.

Articolul 108. Citarea publică a pîrîtului
(1) Dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut şi reclamantul dă asigurări că, deşi a făcut tot posibilul, nu a reuşit să afle domiciliul acestuia, preşedintele instanţei dispune citarea acestuia prin publicitate. Publicarea în presă se consideră citare legală.

Dacă ați solicitat și pensia alimentară, puteți folosi și acest instrument juridic
(1) Dacă, în acţiunile intentate în interesul statului, în cauzele de plată a pensiilor de întreţinere, în cauzele de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale, prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, nu se cunoaşte locul de aflare a pîrîtului, instanţa judecătorească este obligată să dispună căutarea lui.
(2) În cazul în care, la judecarea altor categorii de cauze decît cele de la alin.(1), locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut, judecătorul va dispune căutarea lui prin intermediul organelor abilitate numai după ce persoana interesată depune suma cheltuielilor de căutare.
(3) Căutarea pîrîtului se face de organele poliţiei în temeiul unei încheieri judecătoreşti.
(4) Cheltuielile de căutare a pîrîtului în condiţiile alin.(1) se încasează de la pîrît în beneficiul statului, la cererea organelor poliţiei, prin ordonanţă judecătorească.

17 martie 2023