Parcare langa bloc

8 aprilie 2022 35

Buna ziua. Mai multe persoane, inclusiv eu, am fost amendate pentru parcarea langa blocul in care locuim. Inspectorul a indicat in procesul verbal incalcarea art. 238 alin.2 al Codului Contraventional. El zice ca acolo ar fi trotuar pentru pietoni, dar aceest spatiu a fost amenajat de catre constructorul blocului. In fata altor blocuri spatiul este imprejmuit si nu este accesibil pentru pietoni. Este corecta constatarea facuta de inspector?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Constantin, formal da. Dar eu vă propun să fotografiați acest loc și locul, unde un de este spațiul este împrejmuit și unde nu este accesibil pentru pietoni. În baza Codului contravențional sunteți în drept să contestați procesul verbal întocmit de agentul con stator Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului... mai detaliat constatator asupra

cauzei contravenționale

(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.

(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.

(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.

(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.

(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

9 aprilie 2022
Andrei Țurcan
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul penal
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Totul depinde de modul de amenajare a locului și de documentația aferentă acestui spațiu. Cel mai probabil că este un simplu drum de acces public. În principiu este interpretabil dacă nu sunt semne de interzicere a parcării și dacă automobilul nu stânjenește circulația auto sau a pietonilor. Ceea ce nu... mai detaliat e interzis e permis.

11 aprilie 2022

Iata la noi este situatia exact ca aici. De ce acolo se poate de parcat dar la noi nu?
https://www.facebook.com/paschisinauoficial/posts/340657578096486

13 aprilie 2022
Andrei Țurcan
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul penal
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Dacă situația e identică și lipsesc autorizații, permise pentru așa parcări samavolnice atunci și la Dvs. este permisă parcarea pentru toți. Nimeni nu a ”privatizat” locul dacă nu există proba contrariului.
Polițistul agent constatator probabil nici nu e la curent cu toate aceste detalii juridice.
Dacă însă este semn rutier care... mai detaliat interzice parcarea sau automobilul încurcă trecerii altor auto, ambulanței, pompierilor în caz de urgență - doar în așa caz văd probleme. Altfel sunt anumite șanse de contestat la dorință dacă e principial pentru Dvs. Ideea este să nu vă ocupați de voluntariat. Or, monitorizarea acestor situații e sarcina Primăriei și poliției, nu a Dvs.

Părerea mea e că ar fi bine să achitați jumătate de amendă în cazul dacă pierdeți procesul și să contestați în instanța judiciară cu ajutorul unui avocat.

13 aprilie 2022