Parcarea interzisă în curtea blocurilor

22 septembrie 2021 14

Bună ziua. Un complex locativ din 6 blocuri (307 apartamente) a fost construit pe un teren proprietate privată și după darea în exploatare a fost transmis pentru gestionare Asociației de coproprietari în condominiu, împreună cu terenul. Adunarea Generală a Asociației a adoptat un Regulament în care sunt printre altele stipulate obligațiile locatarilor, în particular: ”se interzice staționarea autovehiculelor în curtea blocurilor fără necesitate stringentă (descărcarea materialelor de construcție, electrocasnicelor, mobilei, etc).” Unii locatari și chiriași încalcă aceste prevederi și parchează nestingherit automobilele. Când este chaemată, poliția declară că este teren privat și nu are dreptul să ridice automobilul, chiar dacă el blochează accesul serviciilor de gaze, pompieri etc. Cum se poate realiza evacuarea automobilelor parcate contrar regulamentului Asociației? Cum și cine autorizează indicatorul ”Staționare interzisă”?