Părinții au divorțat, copii pot pretinde la parte din casa?

25 mai 2017 57

Părinții au divorțat si mama vrea sa ceara împărțirea casei. La cate persoane se va împarți casa, dacă suntem înscriși 4 persoane?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

inscrierea nu va ofera dreptul la proprietate ! Daca casa a fost dobindita in timpul casatoriei se imparte dreptul de proprietate asupra bunului in devalmasie a sotilor , adica intre mama si tata !
Daca sunteti inscrisi acolo , ca fiind participanti la privatizare se imparte in cote egale intre... mai detaliat partile contractante ale privatizarii !
Succese ;)

25 mai 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Faptul ca sunteti inscrisi in Registrul bunurilor imobile ca co-proprietari ai bunului imobil, constituie un titlu de proprietate asupra unei cote-parti ideale din bunul respectiv.
Aplicabil spetei este art. 370 Cod Civil, potrivit caruia: Împărţirea bunului proprietate comună în devălmăşie între coproprietarii devălmaşi se va face proporţional aportului fiecăruia la dobîndirea... mai detaliat bunului. Pînă la proba contrară, aportul coproprietarilor devălmaşi este prezumat a fi egal.
Dupa impartire, proprietatea comuna in devalmasie se va transforma in proprietate comuna pe cote-parti, astfel incit fiecare dintre voi va deveni proprietar exclusiv asupra acelei parti care va fi atribuita de catre instanta de judecata.

25 mai 2017