Partaj avere intarziat

25 mai 2019 64

Buna ziua. Va rog sa ne ajutati.
1. Parintii cu 3 ani in urma au divortat dupa 30 ani de viata comuna. Mama a fost fugarita din casa de sotul alcoolic si agresiv. Casa a fost construita a fost de ambii, dar actele sunt facute pe numele lui.
2. Avocatul angajat de mama nu a reusit nici dupa ani sa o ajute sa i se faca partajul averii.
3. Recent fostul sot decedeaza, lasand testament pe sora lui.
INTREBARE: a pierdut mama partea care i s-ar cuveni de drept? Recomandati-ne, va rog, cine ar pute solutiona aceasta problema.
Va multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Teoretic, reieșind din datele speței, mama nu a pierdut nimic însă urmează a consulta acțiunile care au fost efectuate pînă la moment cît și a verifica termenele.
Astfel, soțul decedat nu era în drept de a testa întreg cumulul de bunuri, se pare că această informație a fost ascunsă la... mai detaliat etapa de întocmire a testamentului.
Urmează a studia situația și acțiunile deja efectuate.
Articolul 25. Împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor
(1) Împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor poate fi făcută atît în timpul căsătoriei, cît şi după desfacerea ei, la cererea oricăruia dintre soţi.
(2) Proprietatea în devălmăşie poate fi împărţită în baza acordului dintre soţi.
(3) În caz de neînţelegere, determinarea cotei-părţi a fiecărui soţ în proprietatea în devălmăşie, precum şi împărţirea acesteia în natură, se face pe cale judecătorească.
(4) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie, instanţa judecătorească, la cererea soţilor, stabileşte bunurile ce urmează să fie transmise fiecăruia dintre ei. Dacă unuia dintre soţi îi sînt transmise bunuri care depăşesc cota ce-i revine, celuilalt soţ i se poate stabili o compensaţie bănească.
(8) Pentru împărţirea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor a căror căsătorie a fost desfăcută, se stabileşte un termen de prescripţie de 3 ani.

26 mai 2019