Partaj, divort cu copii minori

4 octombrie 2020 86

Am cumpărat cu plata integrală pe loc un apartament înainte de căsătorie, ca unic proprietar. După căsătorie, au apărut doi copii minori, care acum au vârsta de 14 si 10 ani. Soția cere divort. Apartamentul meu face în acest caz obiectul partajului?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua,
În lipsa unui contract matrimonial care să prevadă altfel, bunurile obținute de Dvs înainte de încheierea căsătoriei vă aparțin doar Dvs.
Însă dacă în timpul căsătoriei bunurilor ce vă aparțin doar Dvs le-au fost aduse îmbunătățiri, ca exemplu soția a contribuit cu sume de bani la reparația capitală, atunci... mai detaliat bunurile pot fi recunoscute de către instanța de judecată ca fiind bunuri comune și respectiv ca fiind obiect al partajului.
Dacă instanța recunoaște că bunul (apartamentul) este obiect al partajului, atunci la stabilirea cotelor părți ce aparțin fiecăruia dintre soți instanța va lua în considerare interesele copiilor minori.
__________________________________________________________________________
Potrivit art. 22(1) din Codul Familiei “Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.”

Potrivit art. 23 din Codul Familiei „Bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.).”
Potrivit art. 26(2) din Codul Familiei “Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.”

4 octombrie 2020