Partajarea apartamentului

22 februarie 2023 23

Buna ziua. Am cumparat cu sotul 3/4 din apartamentul parintilor sai, in timpul casatoriei, 1/4 fiind cota lui parte de cand a fost facut privatizarea. In caz de partajare, eu ca sotie voi avea dreptul la jumatate din cele 3/4 cumparate, chiar si avand doi copii minori?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Rodica.
La partaj copiii nu participă.
Fiecare soţ are dreptul la 1/2 cotă parte din bunurile dobîndite în timpul căsătoriei. Respectiv dumneavoastră aveţi dreptul la 1/2 din 3/4 sau 37,5% din acel apartament.
Însă instanţa ar putea atribui o cotă-parte puţin mai mare părintelui cu care rămîn copiii minori. În practică... mai detaliat la partajul imobilelor rar se întîlnesc aşa situaţii.
Codul familiei prevede:

Articolul 26. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor

(1) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.

(2) Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.

(3) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

23 februarie 2023