Partajarea averii

28 august 2017 196

Buna ziua. In urma divortului am recurs la partajarea averii. Cum se procedeaza in cazul care sotia a luat credit (in timpul ce nu locuiam impreuna, dar divortul nu era oficial) si a pus gaj un apartament ce ne apartine in comun?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua !
Conform Legii nr. 142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă, dreptul de dispoziţie asupra unui bun imobil necesită acordul unui terţ, acest acord este necesar şi pentru instituirea ipotecii asupra bunului imobil respectiv. Bunul imobil aflat în proprietate comună poate fi ipotecat doar cu acordul tuturor coproprietarilor,... mai detaliat fiecare din coproprietari devenind în acest caz codebitor ipotecar.
Aceeași idee putem desprinde din art. 21 al Codului familiei al RM - fiecare dintre soţi este în drept să încheie convenţii prin care să dispună de bunurile comune, cu excepţia bunurilor imobile. Cu atât mai mult, unul dintre soţi nu poate, fără consimţămîntul expres al celuilalt, să rezilieze contractul de închiriere a spaţiului de locuit, să înstrăineze casa sau apartamentul ori să limiteze prin acte juridice dreptul la locuinţă al celuilalt soţ.
Astfel, la încehierea contractului prin care s-a gajat imobilul, acordul Dvs. a fost obligatoriu.
În această ordine de idei urmează să înaintați o acțiune în judecată prin care să solicitați anularea efectelor contractului de gaj asupra imobilului în cauză, antrenând în proces și creditorul ipotecar care urma să fie informat de către soția Dvs depsre faptul că în momentul instituirii ipotecii, exista drepturi ale unor terţi asupra bunului imobil.

Mult succes !

29 august 2017