Partajarea averii acumulate în comun

5 octombrie 2023 3

Bună ziua. Un cuplu a divorțat prin instanța de judecată, partajarea bunurilor nu a avut loc. Averea comună include mobilă și alte bunuri de uz casnic, 2 automobile (unul înregistrat pe numele fostei soții, altul înregistrat pe numele fostului soț). Alte bunuri nu sunt. Foștii soți au locuit în imobilul mamei unuia din soți (a bărbatului). Respectiv, în timpul traiului au acomodat acea locuință cu bunurile enumerate supra. După divorț, fosta soție tergiversează partajarea averii, ba refuzând să împartă bunurile, ba acceptând să le primească, dar fără a întreprinde acțiuni concrete. Fostul soț este cel care încearcă să o convingă că trebuie să partajeze bunurile procurate în timpul căsniciei, venind cu propuneri în acest sens, însă fără vreun rezultat. Adresarea în instanța de judecată este o soluție costisitoare și de durată. Proprietara imobilului, adică mama fostului soț, dorește ca foștii soți să rezolve cât mai curând partajarea bunurilor și să le ia din casa ce-i aparține. În situația descrisă:
1) Care ar fi soluția, alta decât instanța de judecată, pentru ca fostul soț să convingă fosta soție că e nevoie de partajat averea?
2) Ce poate întreprinde proprietara imobilului ca bunurile ce aparțin foștilor soți să fie luate din imobilul său?
Vă mulțumesc!

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Ecaterina, eu am să încep să vă răspund la a doua întrebare, proprietara imobelului e în drept să scoată bunurile ( toate ) din casă și să le deplaseze la un depozit, ea trebuie să vă aducă la cunoștință oficial printr-o informație, la o lună de zile e în... mai detaliat drept să protejeze așa. Ce se referă la prima întrebare, în caz dacă există diferite probleme între foștii soți, ultimii pot nu mai prin instanță să facă departajarea averii, așa se spune în legea actuală ( Codul civil ).

6 octombrie 2023