Partajarea averii dupa divort

13 iulie 2017 259

Situatia este urmatoarea. Eu locuiesc in imobilul proprietate comuna. Instanta a decis ca apartamentul este proprietate 50/50 cu fosta sotie. Deja de 5 ani cit au durat sedintele de judecata eu locuiesc in apartament insa nu am impiedicat-o in nici un fel pe dinsa sa locuiasca aici (sa zicem asa ea a plecat). Mai mult dansa a declarat in instanta ca nu doreste sa locuiasca in acest apartament si ar prefera valoarea partii sale in bani. Apartamentul este scos la vinzare, dansa a angajat si agenti imobiliari insa pina cind fara mari succese. Dansa imi propune o suma mult mai mica decit valoarea pe piata stabilita prin expertiza independenta (cexin daca nu gresesc) motivind ca eu deja am trait aici in caz contrar ma actioneaza in judecata. Mentionez ca eu nu am impiedicat-o si nici nu o impiedic sa locuiasca aici (sunt si martori) si ori de cite ori doreste sa vina in apartament eu ii stau la dispozitie. Spuneti-mi va rog daca sunt careva riscuri si intr-adevar pot fi actionat in judecata pentru ca nu doresc instrainarea partii mele la un pret mult mai mic decit valoarea sa reala. multumesc

Jurist comments 1

Download discussion
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Din intrebare inteleg ca a avut loc impartirea bunului de catre instanta de judecata. Daca este asa, atunci efectul acestei impartiri este ca acel bun nu mai este o proprietate comuna in devalmasie, dar fiecare dintre voi sunteti proprietarul exclusiv al unei cote-parti determinate.
Nimeni nu va poate impune sa vindeti... mai detaliat cota-parte a Dvs.
Sunt aplicabile urmatoarele norme juridice din Codul Civil (atentie la preemtiune):
Articolul 351. Actele de dispoziţie privind bunurile
proprietate comună pe cote-părţi
(1) În privinţa bunurilor proprietate comună pe cote-părţi nu se pot încheia acte de dispoziţie decît cu acordul tuturor coproprietarilor.
(2) Actele de dispoziţie încheiate în lipsa unanimităţii sînt lovite de nulitate relativă dacă se demonstrează că terţul este de rea-credinţă. În acest caz, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data cînd coproprietarul care nu şi-a dat acordul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa cauzei de nulitate.
(3) Coproprietarul poate să înstrăineze cota sa parte, respectînd dreptul de preemţiune al celorlalţi coproprietari.
Articolul 352. Dreptul de preemţiune
(1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul cu care se vinde şi în aceleaşi condiţii.
(2) Vînzătorul cotei-părţi este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vîndă cota, indicînd preţul şi celelalte condiţii de vînzare. Dacă ceilalţi coproprietari renunţă să-şi exercite dreptul de preemţiune sau nu îl exercită în decursul unei luni din ziua notificării în cazul bunului imobil şi în decursul a 10 zile în cazul bunului mobil, vînzătorul are dreptul să vîndă oricărei persoane cota sa parte. Dacă mai mulţi coproprietari îşi manifestă intenţia de a dobîndi cota-parte, vînzătorul are dreptul să aleagă dintre aceştia cumpărătorul.
(3) Cînd cota-parte se vinde fără respectarea dreptului de preemţiune, oricare coproprietar poate intenta, în decursul a 3 luni, acţiune în instanţa de judecată pentru a i se atribui drepturi şi obligaţii de cumpărător.
(4) Cesiunea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cotei-părţi din proprietatea comună nu se admite.

14 iulie 2017