Partajarea averii dupa divort

11 octombrie 2020 137

Vreau sa divortez si sotul zice ca va scrie testament pe feciorul nostru de 25 ani. Ce drept voi avea la partea mea de casa? Casa am construit-o impreuna cu sotul. Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
potrivit Codului Familiei, La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.

Astfel, dacă nu sunt stabilite cotele fiecătuia dintre soți, urmează a fi stabilite expres în urma partajării amiabile sau prin instanță.
În cazul dat, fiecare dintre... mai detaliat soți poate dispune de cota sa, inclusiv vinde, dona, testa, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru aceste acte de dispoziție.

Pentru a evita conflictele, în cazul partajului în natură, poate fi identificat și modul de folosință pentru fiecare cotă parte, dacă partajul în natură nu e posibil sau nu se clarifică amiabil, totul va fi soluționat prin intermediul instanței de judecată.

12 octombrie 2020